İlkokul

"Eğitime sağlam bir başlangıç: Fen Bilimleri Okulları Beylikdüzü Kampüsü"

Fen Bilimleri Beylikdüzü Kampüsü İlkokulunda, Milli Eğitim Bakanlığının oluşturduğu programlar esas alınarak tasarlanan etkinlik ve özgün derslerle öğrencilerin tüm alanlardaki becerilerini üst düzeye çıkarmaya ve öğrenci yaşantılarını zenginleştirmeye odaklanan eğitim ve öğretim modeli benimsenir.

"Her öğrenci öğrenebilir" sloganıyla çıktığımız yolda öğrencilerimizin bireysel öğrenme stillerine yönelik eğitim programları planlayarak bilişsel duyuşsal ve psikomotor becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar:Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve akademik gelişimleri bir bütün olarak ele alınır. Başarıyı keşfetmekle başlayan süreçte öğrencilerimiz; sorumluluk sahibi olmayı, yaşadıkları topluma ve dünyaya duyarlı, yararlı olmayı öğrenirler.

Zenginleştirilmiş öğretim Programları
Okullarımızda, akademik alanı desteklemek amacıyla, Uluslararası Eğitim Programlarından yararlanılmaktadır. Fen ve Matematik derslerini sevdirmek ve sağlam temeller oluşturmak amacıyla, GEMS atölyesinde uygulanan GEMS dersleri, tam donanımlı fen laboratuarlarında uygulanan EĞLENCELİ BİLİM dersleri ve analitik düşünceyi destekleyen, ayrıca öğrencilerin dikkat sürelerini arttırmaya yönelik alıştırmaların yapıldığı DÜŞÜNME BECERİLERİ dersleri Zenginleştirilmiş Öğretim Programlarımız arasındadır.

Eğitimler:

  • Yabancı Dil Eğitimi
  • Rehberlik / Psikolojik Danışmanlık
  • Görsel Sanatlar / Seramik Derslerimiz
  • Müzik Eğitimi
  • Spor Eğitimi
  • Estetik Sanatlar Eğitimi
  • Robotik / Kodlama Derslerimiz
  • Yaratıcı Drama Derslerimiz