Anaokulu

"Mutlu çocuk, huzurlu ailenin temelidir"

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Beylikdüzü Kampüsü Anaokullarında 36-72 ay aralığındaki çocukların sosyal, bilişsel, duyuşsal, dil ve öz bakım becerilerinin geliştirilmesine uygun, özel tasarlanmış öğrenme ortamları ve zengin materyallerle donatılmış sınıf ve atölyelerde kalıcı ve kaliteli öğrenme yaşantıları oluşturulmaları hedeflenir.

Tüm öğretim süreçleri; öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak planlanır, uygulanır ve değerlendirilir.

Çocukların ne yapabildiğine değil, ne kadar geliştiğine odaklanılır. Anaokulu eğitimimizde sonuç ve süreç, birbirini tamamlayan unsurlar olarak kabul edilir.

"BEP" (Bilişsel Eğitim Programı) ile çocukların, duyuşsal ve bilişsel becerilerinin geliştirilmesine yönelik grup çalışmaları ve akıl oyunları rehber öğretmen eşliğinde uygulanır.

Çocuklar, kültürel ve sosyal etkinliklerle; paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte hareket etmeyi öğrenir.

"Eğitim bir süreçtir ve her öğrenci bu süreçte ortaya bir ürün çıkarmalıdır" anlayışıyla anaokulumuzda her öğrencinin kendine ait çalışmalarını velileriyle paylaştığı "Portfolyo Sunumu" ile sorumluluk alma ve süreci yönetme gibi becerileri pekiştirilir.